Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Facebook

בדיקות מעבדה
מעבדות לבדיקת מזון מיקרוביולוגיות

חברת ביו-קאר מבצעת בדיקות במעבדה המוסמכת על ידי הרשויות להסמכת מעבדות במשרד הבריאות

במעבדה, מכשירים משוכללים מהמתקדמים ביותר בתחום. קיום הבדיקות במעבדה חיצונית מהווה יתרון משום שהבדיקות אינן תלויות ומספקות תשובות אמיתיות ומדוקדקות המקובלות על-ידי משרד הבריאות.התאם לצורך של כל בית ממכר מזון, נלקחות דגימות למעבדה כחלק מתהליך הביקורת במקום שעורך יועץ התברואה.

האבחון לפיו נקבע אילו דגימות נלקחות, נעשה על-פי סוג המטבח והתוצר שהוא מייצר. במקומות בהם המטבח מספק תוצרים המבוססים על מזון מן הים, הדגימות יהיו שונות מדגימות בבית ממכר אחר. הדגימות נלקחות ממוצרים וממשטחים בהתאם לדרישות המעודכנות ביותר של משרד הבריאות.

בהתאם לצורך של כל בית ממכר מזון, נלקחות דגימות למעבדה כחלק מתהליך הביקורת במקום שעורך יועץ התברואה.

האבחון לפיו נקבע אילו דגימות נלקחות, נעשה על-פי סוג המטבח והתוצר שהוא מייצר. במקומות בהם המטבח מספק תוצרים המבוססים על מזון מן הים, הדגימות יהיו שונות מדגימות בבית ממכר אחר. הדגימות נלקחות ממוצרים וממשטחים בהתאם לדרישות המעודכנות ביותר של משרד הבריאות.

באמצעות הדגימות, נבחנות האיכויות של החומרים ועמידתם בתנאים הנדרשים

 

הדגימות מאפשרות לבעל העסק, לקבל תמונה טובה יותר על המוצרים הנרכשים על ידו ועל רמת השימור שלהם בתנאים הקיימים.

לאחר קבלת תשובות המעבדה, יועץ הבטיחות מפיק דו"ח מפורט בעל קריטריונים הרלוונטיים לכל מקום באופן אישי. הדו"ח מפרט את נתוני הביקורת ואת תשובות המעבדה. הדו"ח מופק בשפה העברית והוא נוח לקריאה ולהבנה. במידה ותוצאות הבדיקה יצביעו על חריגה מהמדדים המקובלים, תיערך בדיקה נוספת על מנת לשלול מזון שאינו איכותי מספיק ואינו יכול להיות בשימוש עבור הסועדים במקום.

ישנן אפשרויות רבות, ובעיות רבות, הצוות שלנו מתמחה בביצוע הבדיקות ויספק לך את כל הנדרש במידה ואתה מחפש מעבדות לבדיקת מזון או מעבדה מיקרוביולוגית.

החלום שלך הוא לפתוח מסעדה?
אנחנו כאן בדיוק בשבילך!