Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Facebook

הדרכת עובדים

תחלופת עובדים, עובדים לא מוכשרים, אין זמן להכשיר עובדים כל אלה רק חלק מהסיבות שמטבחים רבים באי סדר במקרה הטוב , בעיות תברואיות במקרה הרע וסגירת עסק על ידי משרד הבריאות במקרה הגרוע.

העובדים לעיתים קרובות עובדים שלא לפי התקנות ולדוגמא: ממקמים את המוצרים במקומות שלא מיועדים להם, חיתוך ירקות במדור שטיפת ירקות, אי שמירת טמפרטורות, עובדים במדורים לא נכונים ,אי שימוש בחומרי חיטוי ו/או שימוש בחומרי חיטוי שפג תוקפם.

דוגמה למקרה שחוזר על עצמו עוסק בהפשרת בשר בשטח הפתוח במטבח ולא במקרר הפשרה המיועד לכך.

דוגמאות בולטות נוספות קיימות מידי יום והן מצביעות על אי ידיעה ועל הבנה לקויה של התהליכים הנדרשים בשטח המטבח, הקירור והחימום.

לרוב, העובדים במטבחים לא עברו הכשרה מתאימה והם פועלים בניגוד לתקנות משרד הבריאות. בעת ביקורת אמיתית של משרד הבריאות במקום, חוסר הידיעה עלול להביא לתוצאות עגומות ולקנסות ואף לצוו סגירה.

אז מה, עושים הדרכה?

הדרכת העובדים מתבצעת על צוות העובדים המיומן של חברת ביו  care.

העובדים יודרכו על במטבח או במסעדה ויקבלו מידע תיאורטי ומעשי במקום.

ההדרכה עוסקת בכל תהליכי העבודה ומובילה את העובד להיות אחראי לסביבתו עם ידע נרחב.

כל המידע הנדרש מועבר גם בחומר מודפס, בקבצים ובכל דרך שתבחרו.

הדרכות נוספות:

– הדרכת צוותי עבודה
– הדרכת מנהלי מטבח
– הדרכת מנהלים
– הדרכה מאושרת על ידי משרד הבריאות להענקת תעודת "נאמן תברואה".

החלום שלך הוא לפתוח מסעדה?
אנחנו כאן בדיוק בשבילך!