Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Facebook

ייעוץ בטיחות מזון / ליווי תברואתי


בביו CARE אנו מספקים שירותי ייעוץ לבטיחות מזון המתבצעים על ידי אנשי מקצוע מומחים

התברואנים שלנו מבצעים ביקורות מקיפות במטבחים ובסופן מפיקים דו"ח מפורט המצביע על הליקויים הקיימים הנדרשים לטיפול.

מטרת הביקורת היא לשפר את נוהלי העבודה, לספק מזון בריא ובטוח למאכל, למנוע הרעלות מזון, תלונות לקוחות ומניעת שלילת הרישיון.

בעל עסק אינו יכול להיות זמין בכל מקום כל הזמן – אנו נהיה העיניים שלך במטבח

בעלי עסקים בתחום המזון ובעלי רשתות מזון המעוניינים להבטיח את איכות המוצרים ואחידות נהלי העבודה במסעדות, נעזרים בשירותי הייעוץ ובטיחות המזון של ביו CARE  אנו מוודאים כי המסעדות, לרבות אלו המופעלות על ידי זכיינים, פועלות תחת אותם נוהלי בטיחות מזון המבוקשים על ידי בעלי העסק, משרד הבריאות, הווטרינריה והעיריות. זיהוי מוקדם של תקלות וטיפול בהן, מאפשר לבעל העסק שקט נפשי במינימום מאמץ וגם שמירה על השם והמוניטין הטובים של המקום.

ביקורת התברואן היא המראה של בעל העסק להתנהלות המטבח במקום

חברת ביו CARE מציבה בעלי מקצוע מהשורה הראשונה בבטיחות מזון בהם: ווטרינרים, תברואנים, מהנדסי מזון וטכנולוגי מזון.

בעל המקצוע שיוצב בעסקך עובר בין המדורים השונים במטבח ומוודא את תקינותם של המרכיבים והפעולות הנדרשות במטבח כגון:

בדיקת ספקים– החברה בודקת את איכות הספקים ואת איכות המוצרים אותם הם מספקים לעסק.

בדיקת תשתיות סניטציה ורמת ניקיון בעסק– נוהלי טיפול במזון, ביקורות ובדיקות מעבדה. עם סיום הביקורת יועבר אליך הלקוח, דו"ח בשפה העברית, נעים לקריאה והבנה, המפרט את ממצאיו של יועצנו. בדו"ח יצוינו הליקויים והמלצות ליישום בהתאם. בדו"חות העתידיים, הדו"ח יפרט גם את השיפורים שנעשו.

ל פי רוב, הביקורות נערכות ללא תיאום מראש ובשעות הבוקר על מנת לקבל תמונת מצב אמיתית ולהפריע כמה שפחות בעת השעות שבהן ה-SERVICE פעיל. יחד עם זאת, ישנם עסקים המעוניינים לתאם מראש וזה ניתן. הבדיקות בשעות הבוקר המוקדמות מאפשרות בדיקה של המוצרים המגיעים מהספקים. התברואן מודד את הטמפרטורות של המוצרים ומוודא את תקינותם.

לכל בית ממכר מזון מורכבת תוכנית תברואתית אישית. התוכנית מותאמת על-פי היקף הפעילות, הערכה ראשונית של הליקויים והצורך במעקב תברואתי שוטף. במקרים מסוימים, אפשר שבתחילת הפעילות, תתבצענה מספר ביקורות בחודש עד להסדרת הליקויים, ולאחר מכן תתבצע ביקורת פעם בחודש בלבד.

נושאים קשורים

הדרכות עובדים

הצורך בהדרכות עובדים נובע מריבוי התקנים הנדרשים לקיום במטבח על ידי העובדים, וחוסר המודעות של העובדים לעניין. לרב, העובדים במטבחים לא עברו הכשרה מתאימה והם פועלים בניגוד לתקנות שקבע משרד הבריאות. בעת ביקורת אמיתית של משרד הבריאות במקום, חוסר הידיעה עלול להביא לתוצאות שליליות ולקנסות.

בדיקות מעבדה

חברת ביו-CARE מבצעת בדיקות במעבדה לצורך הערכת האיכות הבקטריאלית של המזון והמשטחים במטבח. המעבדה מוסמכת על ידי הרשויות להסמכת מעבדות במשרד הבריאות. במעבדה, מכשירים משוכללים מהמתקדמים ביותר בתחום. קיום הבדיקות במעבדה חיצונית מהווה יתרון משום שהבדיקות אינן תלויות ומספקות תשובות המקובלות על-ידי משרד הבריאות.

החלום שלך הוא לפתוח מסעדה?
אנחנו כאן בדיוק בשבילך!